Corea Do

Creatieve Activiteiten: Dagbesteding en Workshops  T 0683543095

HOME

Corea Do is een jonge onderneming die zich vooral richt op dagbesteding. Deze dagbesteding wordt op twee dagen per week gegeven aan huis bij Corien

Doornebal, door Corien en Annette van Middendorp.


In een huiselijke omgeving worden er cliĆ«nten uit diverse doelgroepen opgevangen. Het kan gaan om bezoekers met een psychiatrische of psychosociale achtergrond of met lichte dementie en verder mensen met een chronische ziekte of licht verstandelijke beperking. 


Mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht om te werken aan de eerste stappen in de maatschappij, zoals sociale contacten uitbreiden of naar vrijwilligerswerk toewerken.


De activiteiten sluiten aan bij de interesses en worden zowel binnen als buiten gegeven. Het gaat onder andere om creatieve bezigheden met behulp van stoffen, wol, kralen en knopen, papier en verder bakken en koken. Buiten gaat het om de moestuin bewerken, huisdieren verzorgen en bijvoorbeeld wandelen.


Bij Corea Do werken we aan doelen die realistisch zijn en vinden we overleg met de persoonlijke begeleider of familie belangrijk; ook regelmatig evalueren hoort daarbij. Wat volgens Corien heel belangrijk is: een vertrouwensband opbouwen met de bezoeker vanuit respect en betrokkenheid om dan samen verdere stappen te durven zetten.


Verder kunt u bij ons terecht voor een gezellige workshop!


                    BEDANKT VOOR UW BEZOEK!


   Corea Do
Creatieve Activiteiten
Ribeslaan 24
3911ZW Rhenen
T Corien Doornebal:
 0683 543095
E: corea.do7@gmail.com